YOSEPH

YOSEPH

SIAMPOL MALAPIM

Birthdate: 02 Dec 2000

Age: 21

ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ร่าเริงและเฮฮา เล่นหูเล่นตาเก่ง มีภาวะผู้นำสูง และชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่คนเดียว

ความสามารถ: ร้องเพลงได้ทุกประเภท เต้นwaacking การแสดง โต้วาที

ความสนใจ: แฮรี่พอตเตอร์ ดูหนัง แฟชั่น คาเฟ่ ถ่ายรูป